Dr. Deniz Algün Ortopedik Bilgi

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Artroskopik kalça cerrahisinin iki tane temel hazırlığı vardır. Birincisi genel anestezi altında yapıldığı için anestezi hazırlığıdır. Doğal olarak anesteziler hastayı görürler. Tetkik ederler ve operasyona engel bir durumu olup olmadığına karar verirler. Cerrahilerde hastanın çok ciddi, hayati bir sorun olmadıkça ameliyatın yapılmasına engel bir durum yoktur. Bir ameliyat içi hazırlığı vardır. Bu hastanın anestezisini, bu özel fraksiyon masasına alınmasını, burada bir gerilme uygulanmasını, bunun radyolojik görüntülenmesinin, artroskopi sisteminin kurulmasını içerir ki bu süre aşağı yukarı bir saati bulmaktadır.