Dr. Deniz Algün Ortopedik Bilgi

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Artroskopi genel tıpta endoskopi olarak adlandırdığımız vücut boşluklarına girilerek yapılan işlemlerden birisi. Eklemlerde yapılana da artroskopi diyoruz. Ne yapıyoruz? Iki küçük delikten genellikle gerekirse üçüncü dördüncü delik de açılabilir. Bunlar yarım santimetreden daha küçük deliklerdir. Eklem içine girilir. Eklem içi genellikle bir sıvı ile şişirilir. Ve eklem içi tam olarak gözlenir. Başka deliklerden de sokulan cihazlarla manipülasyonlarla gereken tıbbi işlem gerçekleştirilir.