Dr. Deniz Algün Ortopedik Bilgi

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Artroskopik diz cerrahisi genel artroskopi prensiplerine genellikle genel anestezi altında yapılır. Çok özel durumlarda lokal anestezi yapılabilir. Ama tercih edilmez. Bir  uyluğun üst kısmına turnike dediğimiz basınçlı bir manşet yerleştirilir. Şişirilir. Bu  sayede tamamen kansız bir işlemdir. Dizin önünden  hem  işte hem dış iki delikten girilerek yapılır. Genellikle dış delikten bir optik sistem eklemin içine sokulur. Buna ek olarak içten ikinci bir delikten operasyonu  yapacağınız aletler eklem içine yönlendirilir. Bu içteki   operasyonu yapacağız aletleri menisküslerde kesme, dikme işlemleri gerçekleştirilebilir.Ön çapraz arka çapraz bağların   yerlerinde uygun delikler açılarak  kullanacağınız bağın yerleştirilmesi sağlanabilir. Yine kıkırdakta  onarım tekniklerinin büyük bir kısmı başı başarıyla  uygulanabilir. Diz kapağı sorunlarında kaydırma operasyonları yine  büyük başarıyla yapılabilir.