Dr. Deniz Algün Ortopedik Bilgi

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Diz protezlerinin ömrü denince günün birinde bu protezler birden kaybolup yok olma gibi bir şeye uğramıyorlar doğal olarak. Diz protezinin ömrü dediğimizde diz protezi belli süreler sonra aşınır. Ya da gevşer ya da her ikisi birlikte olur. Bu süreden bahsediyoruz. Bizim total diz protezi dediğimiz yani şu tam diz protezleri. Genelde kırk beş elli yaşından sonra ve ileri yaşlarda daha sık tercih ettiğimiz bu protezin ömrü iyi bir teknikle, iyi bir protez uygulanırsa yirmi beş otuz yıl civarındadır. Burada protezin dediğim gibi tekniği ve kullanılan protezin cinsi hangi firmanın yaptığı çok önemlidir. Ama gerçekten bu sürelere hastalar sorunsuz ulaşabilmektedir. Diğer protezlerde süre daha azdır, daha kısadır. Ve bunların daha sonra değişmesi gerekir. Protezin ömrü bittiğinde o dizin ömrü bitmiş anlamına gelmez. Her türlü protez çıkarılıp yerine yenisi konulabilir. Buna revizyon cerrahisi denir. Ve diz protezinde olduğu gibi revizyon cerrahileri de yüzde doksan beş, doksan sekiz oranlarında başarıdır.