Dr. Deniz Algün Ortopedik Bilgi

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Diz ağrıları genelde iki ana nedenle olur. Birincisi dizin mekanik problemleri. Nedir bunlar? Menisküs, kıkırdak, bağlar gibi bazen tendonlar gibi temel, mekanik parçalarını, yaptığı ağrılardır. İkinci ana grup ise herhangi bir mekanik neden olmaksızın oluşan ödemlerle olanlardır. Buradaki ana fark şudur. Dizin problemleriyle, ortopedistler ilgilenir, mekanik problem olmaksızın eğer dizde ödem vesaire gibi problemler varsa bunlarla romatologlar ilgilenir. Bazen hem mekanik neden hem de ödem varken de eğer hastanın belinde, sırtında sabah sertliği, sabah kalktığında topuklarında batıcı ağrı, sabah yine kalktığında ellerin hareketleri sırasında bir tutukluk, sertlik, uyuşma türü bulgular varsa da romatologa gerekebilir. Tabii bu konudaki en iyi kararı iyi bir ortopedist ya da iyi bir romatolog gerektiğinde diğer kişiye yollayarak yapabilir.