Dr. Deniz Algün Ortopedik Bilgi

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Omuz sıkışma hastalığı şimdi bu omuz maketimiz. Gördüğünüz gibi omuzun üstünde bir çatı vardır. Bu çatının altında da omuz başı vardır. Omuz böyle hareket eder. Eğer bu baş yukarıya kolunuzu kaldırdığınızda şu çatıya temas ediyorsa yani şu harekette temas ediyorsa bu omuz sıkışma hastalığıdır. Neden olur aslında birkaç tane anatomik nedeni vardır. Bir numaralı neden bu omuz çatısı dediğimiz çatının anatomisidir. Dikkat ederseniz böyle yandan baktığımda da yere paraleldir. Önden baktığımda da yere paraleldir. Bu omuz çatısı böyle yere paralel değil de şöyle aşağı doğru inik olabilir. Buna denir. Böyle olursa bu uç aşağıda olduğu için kolunuzu kaldırdığınızda ona değer. Yani böyle değil de şöyle olduğunu düşünün. Daha kolay değer. İkincisi yandan baktığınızda bu omuz çatısı dikkat ederseniz yere paraleldir. Bunun bu uç kısmı kanca biçiminde olabilir ya da konal dediğimiz böyle içbükey olabilir. O durumda da yine şöyle şuranın kemiğin böyle olduğunu düşünseniz kolunuz kalktığında buna çarpar. Bir de bu anatomik yapıların dışında bazen köprücük kemiğiyle bu omuz çatısının dışında bazen köprücük kemiğiyle bu omuz çatısının de bu rotator kılıf dediğimiz adalelerdeki yaralanmanın derecesiyle ilgili olarak da omuz sıkışma hastalığı olabilir.